Pompokracja -

Zarejestruj się na tej witrynie

Twoje hasło musi mieć co najmniej 6 znaków. Aby Twoje hasło było silniejsze używaj mieszanki wielkich i małych liter, cyfr, i następujących znaków !@#$%^&*()


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez serwis pompokracja.pl, usług drogą elektroniczną na rzecz jego Użytkowników.
2. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
3. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
4. Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom zamieszczanie komentarzy, tworzenie personalizowanych baz wpisów oraz utrzymanie ich na stronie internetowej.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, bez podania przyczyny. Komentarze są moderowane i ukazują się w serwisie po zaakceptowaniu ich treści.
6. Zabronione jest publikowanie komentarzy stanowiących naruszenie prawa lub dobrych obyczajów, a w szczególności zamieszczanie w serwisie treści:
-obscenicznych lub wulgarnych;
-nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
-godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
-naruszających prawa własności intelektualnej oraz w prawa autorskie lub prawa pokrewne;
-stanowiących jawną albo ukrytą formę reklamy lub promocji
7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika z serwisu bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem.
8. Użytkownik zapisując się do newslettera zgadza się na otrzymywanie wiadomości mailowych i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis pompokracja.pl związanych z wysyłką newslettera.
9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z newslettera.
10. Użytkownik może w dowolnej chwili zlikwidować swoje konto w serwisie.
11. Wszelkie uwagi, sugestie lub pytania dotyczące funkcjonowania serwisu należy przesyłać wypełniając formularz kontaktowy w zakładce Kontakt.
12. Żaden fragment zamieszczonego w serwisie wpisu (tekstu, zdjęcia oraz wszelkich innych danych) nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia i podania źródła (adresu strony).
13. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego Regulaminu.
14. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z powyższego Regulaminu jest prawo polskie. 15. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Potwierdzenie rejestracji otrzymasz przez email.


← Powrót do Pompokracja